تصویر ثابت

سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
قسم جلاله یا شعبده بازی!

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

آقای روحانی در انتخابات 92 قسم جلاله یاد کرد و گفت: «والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است، راه‌حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم»! مرحومه مادر حسن روحانی هم قبل از فوتشان گفته بود: «پسرم گفت گرانی و بیکاری را تمام می کنم

اگر یک ملحد و بی دینی قسم جلاله خورده بود، که برای حل مشکلاتف اقتصادی راه حل دارد و بعد از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری به سوگند کذبش پی می‌بردیم، سخت نبود، اما اگر فردی در لباس روحانیت و با نام خانوادگی روحانی! قسم جلاله یاد کند، و امروز لال‌مانی بگیرد و راه حلهایش را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح نکند، مردم حق دارند که او را شیاد بنامند.

کفاره گناه حسن روحانی بخاطر قسم جلاله، خیانت به ملت و فریفتن مادر چیست؟ حد این قسم جلاله و خیانت بزرگ را باید مراجع معظم تقلید و علما گرانقدر معین نمایند، که برخی از آنان، حسن روحانی حمایت و برجامش را تائید کرده‌اند، و لذا ملت انتظار دارند، به همان اندازه که رهبر معظم انقلاب، اذن مذاکره با آمریکا را اشتباه خود دانستند، مراجع معظم تقلید هم در کنار فشارهای سخت اقتصادی مردم, اشتباه خود در حمایت از برجام و حسن روحانی جبران نمایند و نوک حملات اعتراضی خود را تنها به سخنان درست و بجای آقای رحیم پور ازغدی شلیک ننمایند!

ناپلئون به زیبایی گفته است: «دنیا پر از تباهی است، نه به خاطر وجود آدمهای بد، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب." وقتی برنامه های شعبده بازی رو نگاه می‌کنم، متوجه نکته خوبی می‌شوم: " مردم برای کسی دست میزنند، که گیجشون کند، نه آگاه‌شون

والسلام

 


+نوشته شده در دوشنبه 97 شهریور 12ساعت ساعت 12:54 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر